Рецепт бойынша
Тауарлардың көрінісі фотосуретте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін

Арифон ретард 1,5 мг № 30 табл п/плён оболоч

3026
Қолжетімділігі
Сатылымда бар
Үлгі
8901148217843
Елі
Франция
Өндіруші
Сервье
 • Сипаттама
 • Дәріханалар

Сипаттама

Дәрілік препаратты медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық

Саудалық атауы

Арифон® Ретард

Халықаралық патенттелмеген атауы

Индапамид

Дәрілік түрі, дозасы

Босап шығуы ұзаққа созылатын үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1,5 мг

Фармакотерапиялық тобы

Жүрек-қантамыр жүйесі. Диуретиктер. Орташа айқын белсенділігі бар диуретиктер, тиазидтерді қоспағанда. Сульфонамидтер, қарапайымдар. Индапамид.

АТХ коды:С03ВА11

Қолданылуы

ересектердегі эссенциалдық артериялық гипертензияда

Қолдану басталғанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі

Қарсы көрсетілімдер

- индапамидке, басқа сульфонамидтерге немесе қосымша заттарының біреуіне жоғары сезімталдық

- бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 30 мл/мин аз)

- бауырэнцефалопатиясы немесе бауыр функциясының ауыр бұзылулары

- гипокалиемия

- туа біткен галактоземия, глюкоза-галактозды мальабсорбциялық

синдром және/немесе Лапп лактаза тапшылығы

- жүктілік және лактация кезеңі

- 18 жасқа дейінгі балалық және жасөспірімдік жас.

Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары

Су-электролиттік теңгерім:

Плазмадағы натрий құрамы:

Плазмадағы натрий құрамы ем бастағанға дейін анықталуы тиіс және содан кейін жүйелі аралықтағы ем уақытында өлшенуі тиіс. Плазмадағы натрий құрамы төмендеуі бастапқыда асимптоматикалық болуы мүмкін, сондықтан оның құрамын егде пациенттерде және бауыр циррозы бар пациенттердетексеруді жоғарырақ жиілікпен ұдайы бақылау талап етіледі. Барлық диуретиктер, кейде өте күрделі салдарлары болатын гипонатриемияға әкелуі мүмкін. гиповолемиясы бар гипонатриемия дегидратацияға және ортостаздық гипотензияға әкелуі мүмкін.

Хлор иондарын қатарлас жоғалту салдарлы компенсаторлық метаболизмдік алкалоз туындатуы мүмкін: туындау жиілігі және бұл әсердің дәрежесі елеусіз.

Плазмадағы калий құрамы:

Соңынан гипокалиемияға ұласуы мүмкін калий құрамының төмендеуі тиазидтің және басқа да оның негізіндегі диуретиктерді қабылдаудың негізгі қаупі болып табылады. Жоғары қауіптің кейбір топтарында:егде адамдар, жеткіліксіз тамақтанатын және/немесе бірнеше препаратты бір мезгілде қабылдайтын адамдар, ісінулері мен асциті болған бауыр циррозы бар пациенттер, жүректің ишемиялық ауруы және жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттер гипокалиемия (< 3,4 ммоль/л) туындау қаупінен аулақ болу керек. Бұл жағдайда гипокалиемия жүрек гликозидтерінің уытты әсерін және аритмия туындау қаупін ұлғайтады.

Сондай-ақ QT аралығы үлкен пациенттер оның туа біткен немесе ятрогенді

шығу тегіне байланыссыз қауіпке ұшырайды.

Гипокалиемия, ондай-ақ брадикардия ауыр аритмияның, атап айтқанда «пируэт» типті потенциалды өлімге жеткізетін қарыншалық тахикардияның туындауына бейімдегіш фактор болып табылады.

Жоғарыда көрсетілген барлық жағдайларда плазмадағы калий құрамының

жиірек мониторингілеу керек. Плазмадағы калий құрамын бірінші өлшеу ем басындағы бірінші аптада орындалуы тиіс. Гипокалиемия анықталғанда бұл жай-күйді түзету керек.

Плазмадағы кальций құрамы:

Тиазидтерді және оның негізіндегідиуретиктерді қолдану несеппен кальций шығарылуының азаюына әкелуі мүмкін және плазмадағы кальций құрамының аздап уақытша жоғарылауын туындатуы мүмкін. Айқын көріністі гиперкальциемия бұрын танылмаған гиперпаратиреоздан болуы мүмкін.

Бұл жағдайда емқалқанша без маңы бездерінің функциясын зерттегенге дейін тоқтатылуы тиіс.

Қандағы глюкоза деңгейі:

Диабетте, әсіресе гипокалиемия бар болған жағдайда қандағы глюкоза құрамын бақылау маңызды.

Несеп қышқылы:

Гиперурикемиясы бар пациенттерде подагра туындауының ықтималдығы жоғары.

Бүйрек функциясы және диуретиктер:

Тиазидтерді және оның негізіндегідиуретиктердің толық тиімділігіне бүйрек функциясы қалыпты (плазмадағы креатинин құрамы ересек пациенттер үшін 25 мг/л, яғни 220 мкмоль/л болжамды деңгейден төмен ) болғанда немесе бұзылуы елеусіз болғанда ғана жетеді. Егде пациенттердегі плазмадағы креатинин құрамының деңгейі пациенттің жасына, салмағына және жынысына қарай түзетілуі тиіс.

Ем басындағы диуретиктерден туындаған сұйықтық және натрий жоғалтуға байланысты гиповолемия шумақтық сүзіліс төмендеуіне әкеледі. Бұл қандағы мочевина құрамының және плазмадағы креатининнің

жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бүйрек функциясының бұндай уақытша жеткіліксіздігінің бүйрек функциясы қалыпты пациенттер үшін салдары болмайды, алайда бұрыннан бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттің жай-күйін нашарлатуы мүмкін.

Арифон® Ретард қабылдаудан бұрын дәрігермен сөйлесіңіз

Егер көру қабілетінің төмендеуі немесе көздің ауыруы болса. Арифон® Ретард қабылдағаннан бастап бірнеше сағаттан аптаға дейін пайда болатын көздің тамырлы қабығында сұйықтықтың жиналу (хориоидальды жалқық)немесекөз қысымының жоғарылауы белгілері болуы мүмкін. Ем болмаған жағдайда көру қабілетінің қалпына келмеуі мүмкін. Егер сізде бұрын пенициллинге немесе сульфонамидке аллергиялық реакция болса, сізде хориоидальды жалқық дамуы қауіпі жоғары болуы мүмкін.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Ұсынылмайтын біріктірілімдер

Литий:

Плазмадағы литий құрамының жоғарылауы артық дозалану белгілерімен бірге жүреді, бұл тұзсыз диета сақтағандағы сияқты (литийдің несеппен шығарылуының төмендеуі). Алайда егер диуретик қабылдау қажет болса, плазмадағы литий құрамына мұқият мониторинг және тиісінше дозаны өзгерту керек.

Пайдаланғанда сақтық талап ететін біріктірілімдер

«Пируэт» типті қарыншалық тахикардия туындатуға қабілетті дәрілік препараттар:

 • I A класының аритмияға қарсы препараттары (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
 • аритмияға қарсы III класс препараттары (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
 • кейбір психозға қарсы препараттар:

фенотиазиндер (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифтороперазин);

бензамидтер (амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд);

бутирофенондер (дроперидол, галоперидол);

басқа да препараттар: бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин в/і, галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин в/і.

Вентрикулярлық аритмия қаупі жоғары, атап айтқанда «пируэт» типті қарыншалық тахикардия (гипокалиемия қауіп факторы болып табылады).

Бұл біріктірілімді қолдануды бастар алдында қан плазмасындағы калий құрамын анықтау керек және қажет болғанда оны түзету керек. Пациенттің клиникалық жай-күйін және плазмадағы электролиттер құрамын және ЭКГ бақылау.

Гипокалиемия болғанда «пируэт» типті қарыншалық тахикардия туындатпайтын препараттарды қолдану керек.

Қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік препараттар (жүйелі қолдану), циклооксигеназа-2 селективті тежегіштерін (ЦОГ-2) және жоғары дозалардағы (³ 3 г/күн) салицил қышылын қоса:

Индапамидтің гипертензияға қарсы әсері төмендеуі мүмкін.

Организмдегі сусыздануы бар пациенттерде (шумақтық сүзілу төмендеген) жедел бүйрек жеткіліксіздігі даму қаупі.Пациенттің су теңгерімін қалпына келтіру, ем басында бүйрек функциясын бақылау керек.

Ангиотензин өзгертуші фермент (АӨФ) тежегіштері:

Бұрыннан бар натрий жеткіліксіздігі аясындағы АӨФ тежегіштерін қолдану басында гипотензияның және/немесе жедел бүйрек жеткіліксіздігінің кенеттен болатын қаупі(әсіресе бүйрек артериясының стенозы бар пациенттерде).

Гипертензия жағдайында, егер диуретикпен бұрын жүргізілген ем натрий жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін болса:

 • немесе АӨФ тежегіштерімен ем бастар алдында 3 күн бұрын диуретик қабылдауды тоқтату керек және қажет болғанда калий жинақтайтын қасиеті жоқ диуретик қабылдауды жаңғырту керек;
 • немесе АӨФ тежегіштерінің аздаған дозасымен қабылдауды бастау жәнеоның дозасын біртіндеп жоғарылату қажет.

Жүрек-тамыр жеткіліксіздігінде АӨФ тежегіштерімен емді өте төмен дозада бастау керек, калий жинақтайтын қасиеті жоқ қатар қабылданатын диуретиктің дозасын төмендетуден кейін болуы мүмкін.

Барлық жағдайларда, АӨФ тежегіштерімен емінің бірінші аптасында бүйрек функциясын (плазмадағы креатинин құрамы) бақылау керек.

Гипокалиемия туындататын басқа да препараттар: амфотерицин B (в/і), глюко- және минералокортикоидтар (жүйелі қолдану), тетракозактид, ішек моторикасын стимулияциялайтын іш жүргізетін дәрілер.

Гипокалиемия қаупі ұлғаяды (аддитивті әсер).

Плазмадағы калий құрамын мониторингтеу және қажет болғанда оны түзету керек. Бір мезгілде жүрек гликозидтерін қабылдайтын пациенттерге ерекше назар аудару керек. Ішек моторикасын стимуляцияламайтын іш жүргізетін дәрілер қолдану керек.

Баклофен:

Гипертензияға қарсы әсерін күшейту.

Пациенттің су теңгерімін қалпына келтіру керек, ем басында бүйрек функциясын бақылау керек.

Жүрек гликозидтері:

Гипокалиемия жүрек гликозидтерінің уытты әсерін ұлғайтады. Плазмадағы калийге мониторинг, ЭКГ және қажет болғанда емді түзету.

Ерекше сақтықты талап ететін біріктірілімдер

Аллопуринол:

Индапамидпен бір мезгілде қолдану аллопуринолге жоғары сезімталдық реакцияларының жиілігін жоғарылатады.

Назарада ұстау керек біріктірілімдер

Калий жинақтаушы диуретиктер (амилорид, спиронолактон, триамтерен):

Кейбір пациенттерде бұл біріктірілім нәтижелі болса да, гипокалиемия немесе гиперкалиемия (әсіресе бүйрек жеткіліксіздігі немесе диабеті бар пациенттерде) дамуы мүмкін. Плазмадағы калий құрамын және ЭКГкөрсеткіштерін бақылау керек және қажет болған жағдайда емді түзету керек.

Метформин:

Диуретиктер және әсіресе ілмекті диуретиктер қолдануға байланысты туындаған, бүйрек функциясының болжамды бұзылуына байланысты метформиннен туындаған сүт қышқылды ацидоздың жоғары қаупі. Егер плазмадағы креатинин еркектерде 15 мг/л (135 мкмоль/л) және әйелдерде 12 мг/л (110 мкмоль/л) астам болса метформин қолдануға болмайды.

Құрамында йод бар рентген контрастылық заттар:

Диуретиктер қабылдау аясындағы организм сусыздануы, әсіресе жоғары дозаларда құрамында йод бар рентген контрастылық заттар қолданғанда жедел бүйрек жеткіліксіздігі дамуы қаупін ұлғайтады.

Құрамында йод бар заттар енгізер алдында регидратациялау.

Имипраминге ұқсас антидепрессанттар, нейролептиктер:

Гипертензияға қарсы әсерін күшейту және ортостазды гипотензия қаупінің жоғарылауы (аддитивтік әсер).

Кальций (тұздар):

Несеппен кальций шығарылуының төмендеуі нәтижесіндегі гиперкальциемия қаупі.

Циклоспорин, такролимус:

Айналымдағы циклоспорин деңгейінде қандай да бір өзгерістерсіз, тіпті су/натрий құрамы төмендеуі болмағанда да, плазмада креатинин құрамының ұлғаю қаупі.

Кортикостероидтар, тетракозактид (жүйелі қолдану):

Гипертензияға қарсы әсер азаюы (кортикостероидтар сұйықты және натрий іркілуін туындатады).

Арнайы ескертулер

Бауыр функциясы бұзылуында тиазид тобының диуретиктері, әсіресе электролиттік теңгерім бұзылуында бауыр энцефалопатиясына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда диуретиктер қабылдау дереу тоқтатылуы тиіс.

Фотосезімталдығы

Тиазидті және тиазидке ұқсас диуретиктер қолданғанда фотосезімталдықжағдайлары анықталды. Егер емдеуде жоғары фотосезімталдық анықталса, препарат қабылдауды тоқтату ұсынылады. Диуретиктерді қайта тағайындау қажет болғанда теріні күннен және жасанды UVA-сәулелерден қорғау ұсынылады

Қосымша заттар

Бұл препаратты сирек кездесетін тұқым қуалайтын лактоза жақпаушылығы, Лапп лактаза тапшылығы мәселелері бар немесе глюкоза-галактоза сіңуі нашар пациенттерге тағайындауға болмайды.

Спортсмендер

Спортсмендер бұл дәрілік препаратта допинг тесттеріне оң нәтиже беруі мүмкін дәрілік заттың болуына назар аударуы керек.

Бүйрек функциясының бұзылуы

Егер пациентте ауыр бүйрек жеткіліксіздігі болса (креатинин клиренсі 30 мл/мин аз), онда емдеу қарсы көрсетілімде.

Тиазидті және тиазидке ұқсас диуретиктердің емдік әсерініңтиімділігі, тек егер бүйрек функциясы қалыпты болса немесе бұзылуы аздап болса ғана басым.

Бауыр функциясының бұзылуы

Ауыр бауыр жеткіліксіздігінде ем қарсы көрсетілімде.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттерде плазмадағы креатинин құрамының көрсеткіші жасына, дене салмағына және жынысына қарай түзетілуі тиіс. Егде жастағы пациенттерді Арифон® Ретард препаратымен емдеу тек бүйрек функциясы қалыпты болса немесе аздаған бұзылуы болған жағдайда ғана мүмкін.

Педиатрияда қолдану

Арифон® Ретард препаратының балалар мен жасөспірімдердегі қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған. Деректері жоқ.

Жүктілік немесе лактация кезінде

Жүкті әйелдерде индапамидті қолдану жөніндегі деректер жоқ немесе шектелген (жүктіліктің 300-ден кем нәтижесі). Жүктіліктің үшінші триместрінде тиазидтердің ұзақ әсер етуі кезінде анадағы қан плазмасының көлемі, сондай-ақ фетоплаценталық ишемияның дамуына және ұрықтың дамуының кідіруіне әкелуі мүмкін аналық-плаценталық қан ағысы төмендеуі мүмкін.

Сақтық шарасы ретінде жүктілік кезінде индапамидті қолданудан аулақ болған жөн.

Емшекпен емізу

Индапамид пен оның метаболиттерінің әйел сүтіне енуі туралы ақпарат жеткіліксіз. Сульфонамид және гипокалиемия туындыларына жоғары сезімталдық туындауы мүмкін. Нәрестелер/нәрестелер үшін қауіп болмауы мүмкін.

Индапамид өзінің қасиеттері бойынша емшекпен емізу кезінде қолдану лактацияның азаюымен немесе тіпті толық бәсеңдеуімен байланысты болатын тиазид диуретиктерге жақын.

Индапамидті емшекпен емізу кезінде қолдануға болмайды.

Препараттың автокөлік құралын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Арифон® Ретард реакциялар жылдамдығы азаюын туындатпайды, алайда жеке жағдайларда, әсіресе ем басында немесе жүргізілетін емге гипертензияға қарсы басқа дәрілік препараттарды қосқанда артериялық қысым төмендеуінен әртүрлі реакциялар туындауы мүмкін. Осының нәтижесінде көлік құралдарын немесе механизмдерді басқару мүмкіндігі төмендеуі туындауы мүмкін.

Қолдану бойынша ұсынымдар

Дозалау режимі

Препаратты тәулігіне (24 сағат) бір таблеткаданбір рет, дұрысы таңертең қабылдау ұсынылады. Таблеткаларды шайнамай, сумен іше отырып, жұту керек. Дозаның жоғарылауы Арифон® Ретард препаратының гипертензияға қарсы әсерінің ұлғаюына әкелмейді, бірақ несеп айдайтын әсерін күшейтеді.

Қолдану тәсілі

Ішу арқылы қабылдауға арналған.

Артық дозаланған жағдайда қабылдануы қажет шаралар

Симптомдары: жүрек айнуы, құсу,айқын гипотензия, құрысулар, бас айналуы, ұйқышылдық, сананың шатасуы, гипонатриемия, гипокалиемия, полиурия немесе тіпті ануриямен аяқталатын (гиповолемия салдарынан) олигурия.

Емі: соңынан су-электролитті теңгерімі аурухана жағдайында қалпына келтірілетін асқазан шаю және/немесе белсендірілген көмір тағайындау.

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина қызметкері кеңесіне жүгіну бойынша ұсынымдар

Препаратты қолдану бойынша сұрақтар болса, емдеуші дәрігерге хабарласыңыз.

Дәрілік заттарды стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылданатын шаралар

Аллергиялық және демікпелік реакцияларға және макулопапулезді бөртпеге бейімі бар пациенттердегі жиірек кездесетін жағымсыз реакциялар негізінен дерматологиялық сипатағы жоғары сезімталдық реакциялары болып табылады. Гипокалиемия (плазмадағы калий деңгейі <3,4 ммоль/л) емнің 4-6 аптасынан кейін 10 % пациенттерде және < 3,2 ммоль/л 4 % пациенттерде бақыланды. Емнің 12 аптасынан кейін плазмадағы калий концентрациясының орташа төмендеуі 0,23 ммоль/л құраған.

Клиникалық немесе зертханалық параметрлерге қатысты жағымсыз реакциялардың көпшілігі дәрілік препараттың дозасына тәуелді.

Өте жиі (>1/10), жиі (>1/100, <1/10), жиі емес (>1/1000, <1/100), сирек (>1/10000, <1/1000), өте сирек (>1/10000), жиілігі анықталмаған (бар мәліметтер негізінде даму жиілігін бағалау мүмкін емес).

Жиі

 • жоғары сезімталдық реакциялары
 • макулопапулезді бөртпе
 • құсу
 • пурпура
 • бас айналуы, қажығыштық, бас ауыруы, парестезия
 • жүрек айнуы, іш қатуы
 • ауыздың құрғауы
 • aгранулоцитоз, аплазиялық анемия, гемолиздік анемия,
 • лейкопения, тромбоцитопения
 • гиперкальциемия
 • аритмия
 • гипотензия
 • панкреатит
 • бауыр функциясының бұзылуы
 • естен тану
 • гипокалиемиясы бар, әсіресе тұрғындардың жоғары қауіппен кейбір топтарында елеулі калий деңгейінің төмен болуы
 • гипонатриемия

Жиі емес

Сирек

Өте сирек

- ангионевроздық ісіну, есекжем, уытты эпидермальді некролиз, қатерлі экссудаттық эритема

- бүйрек жеткіліксіздігі

Жиілігі белгісіз (бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)

-миопия, анық көрмеу, көрудің бұзылулары

 • «пируэт» типті қарыншалық тахикардия (өліммен аяқталуы мүмкін)

-бауыр жеткіліксіздігі жаңдайында бауыр энцефалопатиясы дамуы мүмкін

-гепатит

- бұрыннан бар жедел диссеминацияланған қызыл жегінің барысының нашарлау мүмкіндігі

-электрокардиограммадағы QT аралығының ұзаруы

-қандағы глюкоза деңгейінің жоғарылауы

-қанда несеп қышқылы деңгейінің жоғарылауы

-бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы

-жоғары фотосезімталдық

-жоғары қысымға байланысты көрудің төмендеуі немесе көздің ауыруы (көздің тамырлы қабығында сұйықтықтың жиналуының мүмкін белгілері (хориоидальды жалқық) немесе жедел жабық бұрышты глаукома)

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындағанда медициналық қызметкерге, фармацевтикалық қызметкерге немесе, дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, дәрілік препараттарға болатын жағымсыз реакциялар (әсерлер) жөніндегі ақпараттық деректер базасына тікелей хабарласу керек

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

http://www.ndda.kz

Қосымша мәліметтер

Дәрілік препараттың құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 1,5 мг индапамид,

қосымша заттар: гипромеллоза, лактоза моногидраты, магний стеараты, повидон, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы,

үлбірлі қабық құрамы: глицерол, гипромеллоза, макрогол 6000, магний стеараты, титанның қостотығы (Е171)

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Ақ түсті үлбірлі қабықпен қапталған дөңгелек таблеткалар.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 15 таблеткадан салынған.

2 пішінді қаптамадан медициналық қолдануы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау мерзімі

2 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

Сақтау шарттары

25оС-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy France (Франция)

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex France (Франция)

Тел: +33 (0)1 55 72 60 00

kazadinfo@servier.com

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымныңатауы, мекенжайыжәне байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта):

«СервьеҚазақстан» ЖШС

050020, Алматы қ., Достық даңғ. 310 г, Бизнес орталығы, 3 қабат

Тел.: (727) 386 76 62/63/64/70/71

Факс: (727) 386 76 67

kazadinfo@servier.com

Дәріханалар

Тауар артығымен бар
Тауар аз қалды
Аптека №20
ул Конаева 62
круглосуточно